2018-2019 o`quv yili

(-, -)
, , , .

Pedagogika fakulteti


2 kurs
PP 2012 -kurs 5110900- Pedagogika va psixologiya
PP 2022 -kurs 5110900- Pedagogika va psixologiya
PP 2032 -kurs 5110900- Pedagogika va psixologiya
PP 204 R2 -kurs 5110900- Pedagogika va psixologiya
BT 2012 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish
BT 2022 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish
BT 2032 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish
BT 2042 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish
BT 2052 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish
BT 2062 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish
MT 2012 -kurs 5111800 - Maktabgacha talim
MT 2022 -kurs 5111800 - Maktabgacha talim
MT 2032 -kurs 5111800 - Maktabgacha talim
MT 2042 -kurs 5111800 - Maktabgacha talim
MT 2052 -kurs 5111800 - Maktabgacha talim
MT 2062 -kurs 5111800 - Maktabgacha talim

3 kurs
PP 3013 -kurs 5110900- Pedagogika va psixologiya
BT 3013 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish
BT 3023 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish
BT 3033 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish
MT 3013 -kurs 5111800 - Maktabgacha talim
MT 3023 -kurs 5111800 - Maktabgacha talim
MT 3033 -kurs 5111800 - Maktabgacha talim

4 kurs
BT 4014 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish
BT 4024 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish
MT 4014 -kurs 5111800 - Maktabgacha talim
MT 4024 -kurs 5111800 - Maktabgacha talim
MT 4034 -kurs 5111800 - Maktabgacha talim

Tabiiy va aniq fanlar fakulteti


2 kurs
MOM 2012 -kurs 5110100 - Matematika o`qitish metodikasi
MOM 2022 -kurs 5110100 - Matematika o`qitish metodikasi
MOM 2032 -kurs 5110100 - Matematika o`qitish metodikasi
IOM 2012 -kurs 5110700 - Informatika o`qitish metodikasi
IOM 2022 -kurs 5110700 - Informatika o`qitish metodikasi
IOM 2032 -kurs 5110700 - Informatika o`qitish metodikasi
RT 2012 -kurs 5111300 - Rodnoy yazik i literatura (russkiy yazik i literatura v inoyazichnix gruppax)
RT 2022 -kurs 5111300 - Rodnoy yazik i literatura (russkiy yazik i literatura v inoyazichnix gruppax)
RT 2032 -kurs 5111300 - Rodnoy yazik i literatura (russkiy yazik i literatura v inoyazichnix gruppax)

3 kurs
MOM 3013 -kurs 5110100 - Matematika o`qitish metodikasi
MOM 3023 -kurs 5110100 - Matematika o`qitish metodikasi
IOM 3013 -kurs 5110700 - Informatika o`qitish metodikasi
RT 3013 -kurs 5111300 - Rodnoy yazik i literatura (russkiy yazik i literatura v inoyazichnix gruppax)
RT 3023 -kurs 5111300 - Rodnoy yazik i literatura (russkiy yazik i literatura v inoyazichnix gruppax)
RT 3033 -kurs 5111300 - Rodnoy yazik i literatura (russkiy yazik i literatura v inoyazichnix gruppax)

4 kurs
MOM 4014 -kurs 5110100 - Matematika o`qitish metodikasi
IOM 4014 -kurs 5110700 - Informatika o`qitish metodikasi
RT 4014 -kurs 5111300 - Rodnoy yazik i literatura (russkiy yazik i literatura v inoyazichnix gruppax)
RT 4024 -kurs 5111300 - Rodnoy yazik i literatura (russkiy yazik i literatura v inoyazichnix gruppax)

Maxsus sirtqi bo`lim


2 kurs
MT 201 MS2 -kurs 5111800 - Maktabgacha talim (maxsus sirtrqi)
MT 202 MS2 -kurs 5111800 - Maktabgacha talim (maxsus sirtrqi)

3 kurs
BT 301 MS3 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish (maxsus sirtrqi)
BT 302 MS3 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish (maxsus sirtrqi)
BT 303 MS3 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish (maxsus sirtrqi)
BT 304 MS3 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish (maxsus sirtrqi)
BT 305 MS3 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish (maxsus sirtrqi)
BT 306 MS3 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish (maxsus sirtrqi)
BT 307 MS3 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish (maxsus sirtrqi)
BT 308 MS3 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish (maxsus sirtrqi)
BT 309 MS3 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish (maxsus sirtrqi)
BT 310 MS3 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish (maxsus sirtrqi)
BT 311 MS3 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish (maxsus sirtrqi)
BT 312 MS3 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish (maxsus sirtrqi)
MT 301 MS3 -kurs 5111800 - Maktabgacha talim (maxsus sirtrqi)
MT 302 MS3 -kurs 5111800 - Maktabgacha talim (maxsus sirtrqi)

Sirtqi ta'lim


2 kurs
BT 201 S2 -kurs 5111700- Boshlang'ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish (sirtrqi)
BT 202 S2 -kurs 5111700- Boshlang'ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish (sirtrqi)
BT 203 S2 -kurs 5111700- Boshlang'ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish (sirtrqi)
BT 204 S2 -kurs 5111700- Boshlang'ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish (sirtrqi)
MT 201 S2 -kurs 5111800- Maktabgacha ta'lim (sirtrqi)
MT 202 S2 -kurs 5111800- Maktabgacha ta'lim (sirtrqi)
MT 203 S2 -kurs 5111800- Maktabgacha ta'lim (sirtrqi)
MT 204 S2 -kurs 5111800- Maktabgacha ta'lim (sirtrqi)
MT 205 S2 -kurs 5111800- Maktabgacha ta'lim (sirtrqi)