2018-2019 o`quv yili

(-, -)
, , , .

Pedagogika fakulteti


1 kurs
PP 1011 -kurs 5110900- Pedagogika va psixologiya
PP 1021 -kurs 5110900- Pedagogika va psixologiya
PP 1031 -kurs 5110900- Pedagogika va psixologiya
PP 104 R1 -kurs 5110900- Pedagogika va psixologiya
BT 1011 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish
BT 1021 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish
BT 1031 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish
BT 1041 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish
BT 1051 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish
BT 1061 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish
MT 1011 -kurs 5111800 - Maktabgacha talim
MT 1021 -kurs 5111800 - Maktabgacha talim
MT 1031 -kurs 5111800 - Maktabgacha talim
MT 1041 -kurs 5111800 - Maktabgacha talim
MT 1051 -kurs 5111800 - Maktabgacha talim
MT 1061 -kurs 5111800 - Maktabgacha talim

2 kurs
PP 2012 -kurs 5110900- Pedagogika va psixologiya
BT 2012 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish
BT 2022 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish
BT 2032 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish
MT 2012 -kurs 5111800 - Maktabgacha talim
MT 2022 -kurs 5111800 - Maktabgacha talim
MT 2032 -kurs 5111800 - Maktabgacha talim

3 kurs
BT 3013 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish
BT 3023 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish
MT 3013 -kurs 5111800 - Maktabgacha talim
MT 3023 -kurs 5111800 - Maktabgacha talim
MT 3033 -kurs 5111800 - Maktabgacha talim

Tabiiy va aniq fanlar fakulteti


1 kurs
MOM 1011 -kurs 5110100 - Matematika o`qitish metodikasi
MOM 1021 -kurs 5110100 - Matematika o`qitish metodikasi
MOM 1031 -kurs 5110100 - Matematika o`qitish metodikasi
IOM 1011 -kurs 5110700 - Informatika o`qitish metodikasi
IOM 1021 -kurs 5110700 - Informatika o`qitish metodikasi
IOM 1031 -kurs 5110700 - Informatika o`qitish metodikasi
RT 1011 -kurs 5111300 - Rodnoy yazik i literatura (russkiy yazik i literatura v inoyazichnix gruppax)
RT 1021 -kurs 5111300 - Rodnoy yazik i literatura (russkiy yazik i literatura v inoyazichnix gruppax)
RT 1031 -kurs 5111300 - Rodnoy yazik i literatura (russkiy yazik i literatura v inoyazichnix gruppax)

2 kurs
MOM 2012 -kurs 5110100 - Matematika o`qitish metodikasi
MOM 2022 -kurs 5110100 - Matematika o`qitish metodikasi
IOM 2012 -kurs 5110700 - Informatika o`qitish metodikasi
RT 2012 -kurs 5111300 - Rodnoy yazik i literatura (russkiy yazik i literatura v inoyazichnix gruppax)
RT 2022 -kurs 5111300 - Rodnoy yazik i literatura (russkiy yazik i literatura v inoyazichnix gruppax)
RT 2032 -kurs 5111300 - Rodnoy yazik i literatura (russkiy yazik i literatura v inoyazichnix gruppax)

3 kurs
MOM 3013 -kurs 5110100 - Matematika o`qitish metodikasi
IOM 3013 -kurs 5110700 - Informatika o`qitish metodikasi
RT 3013 -kurs 5111300 - Rodnoy yazik i literatura (russkiy yazik i literatura v inoyazichnix gruppax)
RT 3023 -kurs 5111300 - Rodnoy yazik i literatura (russkiy yazik i literatura v inoyazichnix gruppax)

Maxsus sirtqi bo`lim


2 kurs
BT 201 MS2 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish (maxsus sirtrqi)
BT 202 MS2 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish (maxsus sirtrqi)
BT 203 MS2 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish (maxsus sirtrqi)
BT 204 MS2 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish (maxsus sirtrqi)
BT 205 MS2 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish (maxsus sirtrqi)
BT 206 MS2 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish (maxsus sirtrqi)
BT 207 MS2 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish (maxsus sirtrqi)
BT 208 MS2 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish (maxsus sirtrqi)
BT 209 MS2 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish (maxsus sirtrqi)
BT 210 MS2 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish (maxsus sirtrqi)
BT 211 MS2 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish (maxsus sirtrqi)
BT 212 MS2 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish (maxsus sirtrqi)
MT 201 MS2 -kurs 5111800 - Maktabgacha talim (maxsus sirtrqi)
MT 202 MS2 -kurs 5111800 - Maktabgacha talim (maxsus sirtrqi)

3 kurs
BT 301 MS3 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish (maxsus sirtrqi)
BT 302 MS3 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish (maxsus sirtrqi)
BT 303 MS3 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish (maxsus sirtrqi)
BT 304 MS3 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish (maxsus sirtrqi)
BT 305 MS3 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish (maxsus sirtrqi)
BT 306 MS3 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish (maxsus sirtrqi)
BT 307 MS3 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish (maxsus sirtrqi)
BT 308 MS3 -kurs 5111700 - Boshlangich talim va sport-tarbiyaviy ish (maxsus sirtrqi)
MT 301 MS3 -kurs 5111800 - Maktabgacha talim (maxsus sirtrqi)
MT 302 MS3 -kurs 5111800 - Maktabgacha talim (maxsus sirtrqi)

Sirtqi ta'lim


1 kurs
BT 101 S1 -kurs 5111700- Boshlang'ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish (sirtrqi)
BT 102 S1 -kurs 5111700- Boshlang'ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish (sirtrqi)
BT 103 S1 -kurs 5111700- Boshlang'ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish (sirtrqi)
BT 104 S1 -kurs 5111700- Boshlang'ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish (sirtrqi)
BT 105 S1 -kurs 5111700- Boshlang'ich ta'lim va sport-tarbiyaviy ish (sirtrqi)
MT 101 S1 -kurs 5111800- Maktabgacha ta'lim (sirtrqi)
MT 102 S1 -kurs 5111800- Maktabgacha ta'lim (sirtrqi)
MT 103 S1 -kurs 5111800- Maktabgacha ta'lim (sirtrqi)
MT 104 S1 -kurs 5111800- Maktabgacha ta'lim (sirtrqi)
MT 105 S1 -kurs 5111800- Maktabgacha ta'lim (sirtrqi)